Verdeler van:

Coaching gesprek (65 euro)

Soms kom je in situaties terecht die moeilijk te veranderen zijn, doordat je vastzit in bepaalde overtuigingen, vanzelfsprekendheden en ideeën. Coaching is gericht in het doorbreken van bepaalde gedragspatronen zodat er ruimte vrijkomt voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën en een nieuw gedrag.

Het resultaat is dat je gestimuleerd wordt zelf nieuwe – andere – keuzes te maken.

We gaan samen op zoek via gesprekken naar jouw krachten en jouw eigenheid. Misschien worden die niet ten volle benut in het realiseren van jouw doelen. We gaan samen onderzoeken hoe je op dit moment bepaalde zaken aanpakt en het effect dat dit heeft op jou en anderen alsook op het resultaat dat je voor ogen hebt.

Wat zijn de automatismen in je denken en doen? Helpt dit in wat je wilt bereiken?

Coaching gaat over het (her)ont-dekken van talenten, het verruimen van je bewust-zijn om keuzes te maken en je handelingen daar op af te stemmen. Het werkt in het hier –en nu, zonder te gaan graven in het verleden.

Het is een middel om je vanuit je authenticiteit je potentieel volledig te benutten en vandaaruit op eigen kracht nieuwe beslissingen te nemen, andere keuzes te maken en echt in je kracht te gaan staan. Als hulpmiddel maak ik intuïtief gebruik van verschillende technieken of instrumenten zoals EFT, de Sehoona Transitiekaarten, coachingkaarten, Aura-Soma kleurentherapie, klankhealing of energetisch werk.

Enkel op afspraak

News